skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

ASSESSORIA FISCAL, LABORAL, COMPTABLE I MERCANTIL

BELMONTE ASSESSORS, S.L. és un despatx modern i polivalent, dedicat a l’assessorament complet d’empreses, tant en els aspectes bàsics, tributaris, financers, econòmics, comptables i laborals, com d’altres tan importants com l’auditoria, l’organització empresarial, la planificació estratègica, la consultoria de negoci i les noves tecnologies.

L’experiència acumulada des de la seva fundació, l’any 1970, conjuntament amb la seriositat en les seves actuacions, el dinamisme i sòlida formació dels seus professionals i la seva permanent formació, l’han convertit en una firma de solvència reconeguda i mereixedora de la confiança dipositada pels clients.

serveis

Fem d’intermediaris entre el contribuent i l’Administració, treballant per assegurar-nos que els nostres clients porten al dia les seves obligacions fiscals i, així, garantir-los la tranquil·litat.

Vols estalviar temps i optimitzar els costos del teu negoci? Disposem de personal tècnic en comptabilitat per donar suport al departament administratiu de la teva activitat empresarial.

T’oferim assessorament en tots els tràmits necessaris per gestionar i resoldre aspectes i conflictes laborals de la teva empresa.

Ets empresari o tens una idea de negoci entre mans? T’assessorem i gestionem tots els tràmits relacionats amb les necessitats del teu negoci. Des de la constitució de societats, fins a modificacions dels estatuts de l’empresa, compravenda de participacions, ampliacions de capital, etcètera.

Per optimitzar els serveis oferts en les diferents assessories, comptem amb la col·laboració de professionals.

Sol·licituds, renovacions, revocacions, descàrregues i custòdies de certificats electrònics de la FNMT:

– Persones físiques
– Certificats de representant:

impostos i obligacions

L’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) és un impost indirecte que recau sobre el consum de béns o serveis efectuats per empresaris.

L’Impost sobre la Renda de Persones Físiques és una obligació fiscal que recau en la persona física.

L’Impost sobre Societats és la obligació fiscal que han de pagar les societats i la resta d’entitats jurídiques a l’Agència Tributària.

La Renda és un impost que grava la renda de les persones físiques. En principi, serveix per moderar les desigualtats econòmiques entre les persones d’un mateix estat.

  • Declaracions informatives: (Models 182,184, 347, 349….)
  • RGPD (Reglament General de Protecció de Dades)
  • Certificats Digitals
  • Comtes anuals i legalització de comptabilitats
  • Legalització de Llibres d’Actes, de Socis, d’Obres, etc…
  • Altres obligacions i tràmits amb les administracions

Contacta’nsHe llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat.

Declaro, sota la meva responsabilitat, ser major de 18 anys i responc de manera exclusiva de la veracitat d'aquesta declaració.

Accepto rebre l'informació que l'entitat consideri oportú enviar-me per correu electrònic o mitjà de comunicacio electrònic equivalent (Es possible donar-se de baixa en qualsevol moment).

Back To Top
X