skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com
  • Declaracions informatives: (Models 182,184, 347, 349….)
  • RGPD (Reglament General de Protecció de Dades)
  • Certificats Digitals
  • Comtes anuals i legalització de comptabilitats
  • Legalització de Llibres d’Actes, de Socis, d’Obres, etc…
  • Altres obligacions i tràmits amb les administracions
Back To Top
X