skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

Fem d’intermediaris entre el contribuent i l’Administració, treballant per assegurar-nos que els nostres clients porten al dia les seves obligacions fiscals i, així, garantir-los la tranquil·litat.

Serveis:

  • Estudi de rendibilitat de negoci
  • Càlcul i presentació d’impostos estatals (I.V.A., I.R.P.F., I.S., Rendes…), autonòmics i locals
  • Altes i baixes d’obligacions a Hisenda
  • Optimització i assessorament en la tributació de la càrrega fiscal
  • Planificació del tancament fiscal de l’exercici
  • Inspeccions tributàries
  • Fiscalitat patrimonial i successòria
  • Fiscalitat d’immobles
  • Altres
Back To Top
X