skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

Termini d’autoliquidació de l’IANP: fins al 30 de novembre

Termini D’autoliquidació De L’IANP: Fins Al 30 De Novembre

Aquest mes d’octubre s’ha obert el termini de presentació de l’autoliquidació de l’Impost sobre els Actius No Productius de les persones jurídiques, corresponents als anys 2017, 2018 i 2019. 

L’autoliquidació d’aquest impost s’ha de realitzar per via telemàtica, a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, i el termini de presentació es troba obert fins el dia 30 de novembre de 2019.

Aquesta autoliquidació, tribut propi de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests quan formin part de l’actiu del subjecte passiu. 

L’Impost sobre els Actius No Productius té una finalitat extra fiscal, ja que pretén incentivar que s’adeqüi la titularitat jurídica dels béns no productius a la seva titularitat real. D’aquesta manera, es vol lluitar contra el frau fiscal, ja que s’eviten pràctiques d’elusió fiscal com, per exemple, incorporar patrimoni personal a estructures empresarials. 

Qui està obligat a presentar l’autoliquidació de l’IANP?

Estan obligades a presentar l’autoliquidació de l’Impost sobre els Actius No Productius, amb el model 540, les persones jurídiques i aquelles entitats que constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptibles d’imposició, que, d’acord amb la normativa de l’impost, tenen la consideració de subjectes passius per la tinença, a la data de meritació, de determinats actius no productius situats a Catalunya.

 

Segons estableix el Decret llei 8/2019, a partir del 2020, l’autoliquidació s’haurà de presentar de l’1 al 30 de juny de cada any. 

 

L’Agència Tributària de Catalunya ens facilita uns enllaços per ampliar la informació sobre aquest impost i la seva autoliquidació: 

 

Us recordem que a Belmonte Assessors us podem ajudar en els tràmits referents a l’autoliquidació de l’IANP, ja sigui en el càlcul com en la presentació de l’impost.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
X