Belmonte Assessors - Assessoria Fiscal i Comptable Belmonte Assessors - Assessoria Fiscal i Comptable Blog Belmonte Assessors - Assessoria Fiscal i Comptable Facebook Belmonte Assessors - Assessoria Fiscal i Comptable Email Belmonte Assessors - Assessoria Fiscal i Comptable


Tota empresa i / o autònom que tracti dades de clients, treballadors o proveïdors està obligada a complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
Això implica que ha d'identificar aquestes dades, legalitzar els fitxers i mantenir-los actualitzats de tant en tant, a més, ha d'incloure en els seus documents a tercers alguns textos relacionats amb aquesta llei. Si no coneix el funcionament d'aquesta llei, tot allò que exigeix i com s'ha d'actuar per complir-la de forma eficient, Belmonte Assessors li simplifica aquesta tasca enormement. Belmonte Assessors li assistirà perquè la seva empresa compleixi amb tots els requisits d'obligat compliment que exigeix la LOPD de manera senzilla i eficaç.

A més, Belmonte Assessors ofereix un servei de manteniment integral en matèria de protecció de dades per a tots aquells que ja s'han adequat a la normativa la seva empresa i que volen seguir complint en tot moment amb les obligacions que vénen marcades per la Llei de Protecció de dades.

Els nostres serveis són el següents:

Implantació
•Inscripció de fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
•Elaboració del Document de Seguretat d'acord amb la normativa.
•Configuració i elaboració de les clàusules bàsiques en matèria de protecció de dades: email, fax, contractes, etc.
•Elaboració i lliurament dels contractes de Prestació de Serveis.
•Normes d'usos del sistema informàtic.
•Formació dels treballadors.

 

Manteniment
•Assessorament general en matèria de Protecció de dades.
•Check-list dels fitxers existents i de la situació de la seva empresa.
•Recomanacions constants en les actuacions a desenvolupar.

 

Auditoria legal
•Auditoria bianual completa dels sistemes d'informació de la seva empresa, tal com marca la llei.
•Elaboració d'un informe d'auditoria.
•Aplicació de mesures correctores concretes.

 

Defensa Jurídica
•Assessorament jurídic en reclamacions extrajudicials formulades per particulars en l'exercici dels seusdrets d'accés, rectificació i cancel·lació.
•Assessorament en recursos i al·legacions d'expedients d'actuacions sancionadores o expedients informatius a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, exclosa la via judicial.

Avís Legal              Política de Privacitat