A partir del dia 2 d'octubre de 2016 totes les societats i entitats sense personalitat jurídica tenen l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració, és a dir, aquestes societats i entitats hauran de treure la signatura digital.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,