Suport i assessorament en la direcció, en el disseny i organització de l'estratègia empresarial, Econòmica , Financera i en l' àmbit de Recursos Humans.

Assessorament fiscal, comptable i laboral.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,