Disseny i estudi jurídic, fiscal i financer d'operacions de fusió, escissió i compravenda d'empreses, operacions de reestructuració empresarial, estudis de valoració d'empreses i Plans de Viabilitat.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,