Planificació de la successió en càrrecs directius i òrgans de decisió, planificació i cerca de la millor solució fiscal per a la successió de la propietat, suport i assessorament en tot el període de transició.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,