Estudi, disseny i preparació dels diferents supòsits d'insolvència especificats en la legislació vigent.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,