Constitució de societats i altres tipus d'entitats, reorganitzacions de grups empresarials, transformacions, fusions, escissions i dissolucions.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,