Planificació comptable de les societats i activitats, comptabilitat general, pressupostària i analítica.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,