La consolidació comptable busca com a objectiu posar en relleu la situació patrimonial d’una única entitat econòmica formada per diverses societats, per això, l’objectiu és representar una imatge fidel del patrimoni, situació financera i resultats d’un grup d’empreses, com si es tractés d’una sola.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,