Assessorament i planificació fiscal en les operacions de transmissió, adquisició, fusió i reorganització d'actius, negocis i societats.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,