Planificació i disseny d'estructures de retribució de directius i empleats, confecció de nòmines i de les diferents retribucions.

asessoria, gestoria, impostos, empreses, autònoms, mataró, maresme, comptabilitats, lopd, impostos,