skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

L’Impost sobre Societats és l’obligació fiscal que han de pagar les societats i la resta d’entitats jurídiques a l’Agència Tributària.

Aquest impost s’exigeix a partir del resultat comptable de les societats. L’I.S. es paga el dia 25 de juliol, i els pagaments a compte els dies 20 d’abril, 20 d’octubre i 20 de desembre.

Back To Top
X