skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

L’Impost sobre la Renda de Persones Físiques és una obligació fiscal que recau en la persona física. És un impost progressiu, de manera que l’autònom paga a l’Agència Tributària la quantitat proporcional al 20% del benefici obtingut en un trimestre. És a dir, com més alta és la renda de l’autònom, més alta és la quantitat a pagar a Hisenda.

L’I.R.P.F. mensual es paga el dia 30 de cada mes. I l’I.R.P.F. trimestral els dies: 20 d’abril (1r trimestre), 20 de juliol (2n trimestre), 20 d’octubre (3r trimestre) i 30 de gener (4t trimestre).

Back To Top
X