skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

L’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) és un impost indirecte que recau sobre el consum de béns o serveis efectuats per empresaris. L’empresari o autònom actua com a intermediari entre l’Agència Tributària i el consumidor, pagant a Hisenda la diferència entre l’I.V.A. que ha repercutit i cobrat als seus clients i l’I.V.A. que ha suportat per les compres als seus proveïdors.

Els I.V.A. mensuals es paguen el dia 30 de cada mes. I els I.V.A. trimestrals els dies: 20 d’abril (1r trimestre), 20 de juliol (2n trimestre), 20 d’octubre (3r trimestre) i 30 de gener (4t trimestre).

Back To Top
X