skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

A l’efecte de què es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, BELMONTE ASSESSORS, S.L. amb domicili social C/ de la Bobinadora, 1-5, local 6, 08302, Mataró (Barcelona) informa l’usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni o als que BELMONTE ASSESSORS, S.L. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina web www.belmonteassessors.com seran incorporades en un fitxer titularitat de la BELMONTE ASSESSORS, S.L. amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació i, si és procedent, enviar comunicacions comercials.

Les dades personals que vostè facilita, amb caràcter general, no es comunicaran ni cediran a tercers.

En quant els formularis de l’apartat “Contacte” de la Pàgina Web, l’Usuari ha de emplenar els marcats com “obligatoris”. No complementar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que BELMONTE ASSESSORS, S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, BELMONTE ASSESSORS, S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a BELMONTE ASSESSORS, S.L. han de ser actuals per tal que la informació dels fitxers estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

BELMONTE ASSESSORS, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a qui estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’Usuari podrà exercir, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint un escrit a BELMONTE ASSESSORS, S.L. al domicili social situat a C/ de la Bobinadora, 1-5, local 6, 08302, Mataró (Barcelona) aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Back To Top
X