skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

La Renda és un impost que grava la renda de les persones físiques.

En principi, serveix per moderar les desigualtats econòmiques entre les persones d’un mateix estat. Els tràmits de la Renda s’inicien al mes d’abril i finalitzen el dia 30 de juny.

Back To Top
X