skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

Sol·licitar el Compte Corrent Tributari (CCT)

El Compte Corrent Tributari és un sistema de regularització dels pagaments i devolucions entre els subjectes passius i l’Agència Tributària. Aquest sistema permet compensar els resultats a ingressar o a retornar de les declaracions trimestrals de l’IVA, de l’Impost de…

Read More
Back To Top
X