skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

Finalitza el termini de Diferiment de l’IVA

Queden 15 dies perquè finalitzi el termini per sol·licitar inscriure’s al règim especial de diferiment de l’IVA d’aquelles empreses importadores que, des del dia 1 de gener, hagin realitzat alguna importació. L’IVA diferit: La reforma de la Llei de l’IVA…

Read More

Sol·licitar el Compte Corrent Tributari (CCT)

El Compte Corrent Tributari és un sistema de regularització dels pagaments i devolucions entre els subjectes passius i l’Agència Tributària. Aquest sistema permet compensar els resultats a ingressar o a retornar de les declaracions trimestrals de l’IVA, de l’Impost de…

Read More
Dies De Cortesia

Notificacions Electròniques: Dies de Cortesia

Si sou empresaris, us interessarà saber que teniu l’opció de seleccionar fins a 30 dies naturals a l’any (consecutius o no) on l’Agència Tributària no podrà enviar notificacions a la vostra bústia electrònica. Aquests són els anomenats “dies de cortesia”.…

Read More
Back To Top
X