skip to Main Content
937 989 100 610 579 191 Dill-Dij de 9-13:30h i de 16-19h. | Div. de 8h a 14h. info@belmonteassessors.com

Finalitza el termini de Diferiment de l’IVA

Queden 15 dies perquè finalitzi el termini per sol·licitar inscriure’s al règim especial de diferiment de l’IVA d’aquelles empreses importadores que, des del dia 1 de gener, hagin realitzat alguna importació. L’IVA diferit: La reforma de la Llei de l’IVA…

Read More
Back To Top
X